УРОЛОГІЯ,
АНДРОЛОГІЯ,
НЕФРОЛОГІЯ - 2021

3-4 вересня (нові дати)
науково-практична конференція з міжнародною участю
Інформація про захід
3- 4 вересня 2021 року відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю
«Урологія, андрологія, нефрологія - досягнення, проблеми, шляхи вирішення»

Конференція зареєстрована в затвердженому Міністерством Охорони Здоров'я України Реєстрі
з'їздів, конгресів та конференцій, що відбудуться в 2021 році.

У конференції прийматимуть участь урологи, нефрологи, трансплантологи, онкологи, андрологи, онкохірурги, акушери-гінекологи, сімейні лікарі, дитячі хірурги, дитячі урологи, сексологи

Захід буде проводитися ONLINE та, за можливості, пройде на ОСК "Металіст"
Програма онлайн конференції
доповнюється
1
· Комбіноване лікування пухлин сечостатевої системи
· Радикальна та реконструктивно-пластична хірургія та урогінекологія
· Можливості сучасної візуальної та лабораторної діагностики
· Інфекційно-запальні захворювання сечової та статевої системи
· Сучасні методи лікування СКХ
· Сексуальність та репродуктивне здоров’я
2
· Питання замісної ниркової терапії та медико-соціальної реабілітації пацієнтів з хронічними хворобами нирок
· Питання трупної трансплантації. Ведення пацієнтів в пост трансплантаційний період
· Сучасна фармакотерапія в урології
· Інноваційні технології
3-4 вересня 2021 року
незабаром буде доступний повний текст програми
Партнери URO 2021
за 2 дні до конференції буде доступне посилання на онлайн виставку, де Ви зможете знайти більш детальну інформацію про наших партнерів
ОРГАНІЗАТОРИ ЗАХОДУ
  • Асоціація урологів України
  • Харківський національний медичний університет
  • Харківська медична академія післядипломної освіти
  • КНП ХОР «Обласний медичний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І.Шаповала
КОНФЕРЕНЦІЯ ОБЄДНАЄ ПРОВІДНИХ ФАХІВЦІВ З УСЬОГО СВІТУ

1000
учасників
КРАЇНИ-УЧАСНИЦІ
Україна • Азербайджан • Білорусь
• Вірменія • Грузія • Казахстан
• Марокко • Молдова • Сирія
• Туркменістан • Польща
• Німеччина • Сербія
Вимоги до публікацій статей і тез у збірнику
Стаття або тези подаються українською, російською або англійською мовою обсягом до 5 сторінок. Ширина лівого поля - 3 см, інших - 2 см. Шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту -14, з інтервалом 1,5
Структура статті
Назва статті (великими літерами). Прізвища та ініціали авторів. Назва установи, де виконана робота (місто). Вступ. Мета дослідження. Матеріал і методи. Результати досліджень. Висновки. Література. Файл повинен мати назву прізвища першого автора.
Статті та тези, оформлені відповідно до наведених вимог, повинні бути надіслані на адресу оргкомітету не пізніше, ніж 15 Серпня 2021 року. Матеріали конференції надсилають в електронному вигляді на е-mail: urology.edu.ua@gmail.com (з поміткою «матеріали конференції»). Статті не рецензуються.

Як це було на URO 2019